Nieuws

Taalunie ~ Wie zijn wij? Plus: Links naar online lesmateriaal

De Nederlandse taal
Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun identiteit en cultuur en biedt kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

De Nederlandse taal
Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun identiteit en cultuur en biedt kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

Zie: https://over.taalunie.org/

Links naar Online lesmateriaal voor anderstaligen: http://taalunieversum.org/koppelingen/106/

Albert Both ~ Is it really that difficult to learn Dutch?

Is learning Dutch really that difficult? Most Dutch people would say yes, and it even seems that, in secret, they love this idea. Many people who try to learn Dutch as a foreign language complain about it. But is it true? Albert Both from Talencoach has the answer!
The answer? Yes, learning Dutch can almost seem impossible. That is, if you don’t know how to do it. The good news is that if you learn to think in a new way, then, all of a sudden, speaking Dutch can be relatively easy. Here are some tips to put you on the right track:

Good news for multilinguals

You may have heard many times from many different people that speaking Dutch is extremely difficult. Even linguistically talented people who speak three or four other languages somehow encounter some real challenges when they try to speak Dutch. Therefore, it is easy to believe that something about the language must be extremely tough.

However, if you look at the Dutch language, you will soon discover that it is actually one of the closest languages to English. And, although Dutch people don’t always like to admit this, you could actually see it as a kind of German-light.

Many Dutch words look like English words. If you know other languages such as French, Spanish, Italian or Portuguese, you’ll discover that many more words will look familiar to you. For example, words like “triest” (sad) or “duren” (to take time) make perfect sense if you speak one of these languages.

Read more: https://www.iamexpat.nl/difficult-learn-dutch

Ten things you need to know about the Netherlands

The Netherlands is a founding member of the European Union. The country is densely populated and has around 17 million inhabitants. We have collected ten facts you need to know about the country – and some of them may seem weird to you.

https://www.european-business.com/10-things-you-need-to-know

Memory of the Netherlands ~ Het geheugen van Nederland

The Memory of the Netherlands is a database containing paintings, drawings, photographs, sculptures, ceramics, stamps, posters and newspaper clippings from more than a hundred Dutch museums, archives and libraries. You can roam about in The Memory of the Netherlands, but you can also search the database for images about specific subjects.
Look at images by Institution.
Look at images by Subject.

Search Delpher as well
Are you looking for information about a particular subject? Do you want to know more about a political-societal subject, your place of residence or your family?  Then the website Delpher offers a great supplement to the illustrations contained in The Memory of the Netherlands. Delpher gives you access to four centuries of digitized news from newspapers, periodicals and radio bulletins, and to hundreds of thousands of books. Search Delpher.

Koninklijke Bibliotheek
The Memory of the Netherlands is a service of the Koninklijke Bibliotheek. All the digital images are stored at the KB and the website of the Memory is maintained there. The various collections contained in The Memory of the Netherlands were compiled in cooperation with the participating museums, libraries and archives. These are the participating heritage institutions in The Memory of the Netherlands.

History of The Memory of the Netherlands
The Memory of the Netherlands is one of the oldest and most frequently visited databases on the art, culture and history of the Netherlands. It developed from a digitization programme aimed at enabling Dutch heritage institutions to gain experience with digitization and making collections accessible through the Internet.  The programme was funded by the Ministry of Education, Culture and Science and ran from 1999-2009. The Koninklijke Bibliotheek carried out the programme.
The programme has now come to end. The last collections were added to the website in 2012. Since then it is no longer possible to add new collections to The Memory.  This will remain the case for the time being. The Koninklijke Bibliotheek will continue to maintain the website.

Europeana
Where possible, The Memory of the Netherlands supplies images to the European database Europeana.

Rijksoverheid ~ Wat moet ik regelen als ik in Nederland kom wonen en werken?

Als u in Nederland bent, moet u een aantal zaken regelen. U moet bijvoorbeeld inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Dit geldt voor een asielzoeker, maar ook voor een inwoner van een EU-land die in Nederland komt werken.

Voor u naar Nederland komt
Voordat u naar Nederland verhuist, moet u meestal in uw land van herkomst al het nodige regelen. Denk hierbij aan:
– het legaliseren van belangrijke documenten, zoals diploma’s;
– het aanvragen van een visum.

Als u in Nederland bent
– U moet veel regelen als u in Nederland komt wonen en werken. Enkele voorbeelden:
– u schrijft u in bij de gemeente;
– u leert Nederlands;
– u sluit een zorgverzekering af;
– u zoekt een huisarts.

Documenten
Nieuw in Nederland (voor Europese arbeidsmigranten)
Komt u uit de Europese Unie en u wilt werken en wonen in Nederland? Dan is deze brochure voor u! De brochure bevat informatie om …
Brochure | 13-11-2018

Nieuw in Nederland (voor asielgerechtigden, gezinsvormers, gezinsherenigers)
De brochure bevat informatie om u op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. U leest hierin onder andere over wat u moet …
Brochure | 28-09-2016

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving
De brochure bevat informatie om u op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. U leest hierin onder andere over wat u moet …
Brochure | 22-05-2014

Waar kan ik mij laten registreren als niet-ingezetene in de BRP (ook wel bekend als RNI)?

Woont u voor een periode korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de …
Vraag en antwoord

Ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/wat-moet-ik-regelen-als-ik-in-nederland-kom-wonen-en-werken

Bevolkingsteller

De bevolkingsteller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners.

Stand 13 november 2018 – 12.39.11 GMT: 17.270.863

Zie voor actuele stand: https://www.cbs.nl/bevolkingsteller

Bovenstaande teller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners. De bevolking groeit niet altijd even snel. Het groeitempo varieert van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer worden er meer kinderen geboren dan in de winter en in jaren dat het economisch goed gaat is het geboortecijfer hoger dan in perioden waarin men weinig vertrouwen in de toekomst heeft. Er worden gemiddeld per dag ongeveer 465 kinderen geboren. Daar staat tegenover dat er op jaarbasis elke dag 415 mensen overlijden. Verder vestigen zich gemiddeld 600 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 430 emigranten vertrekken. Op jaarbasis groeit de bevolking van Nederland met gemiddeld 220 personen per dag. Daarin zijn ook correcties verwerkt die niet door de gemeenten verklaard kunnen worden vanuit hun registers. Omdat het groeitempo van de bevolking varieert, komt de snelheid waarmee de bevolking op dit moment toeneemt niet precies overeen met het gemiddelde groeicijfer per dag. Het tempo waarmee de bevolkingsteller zich aanpast wordt vooral bepaald door de waargenomen ontwikkelingen in de voorlaatste maand en de geschatte ontwikkelingen in de komende twee maanden op basis van het waargenomen seizoenspatroon (op maandbasis). Meer cijfers over de ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland vindt u in StatLine.

Eten & drinken in Nederland

Nederland kent een eetcultuur die afwijkt van veel andere culturen. Voor toeristen die Nederland bezoeken en voor mensen die zich in Nederland vestigen is het vaak wel eventjes aanpassen. Dat komt onder andere door de vrij sobere manier van eten en het feit dat de eerste twee maaltijden in veel Nederlandse gezinnen uit brood bestaan. Hoewel er een duidelijk groeiende invloed is van andere culturen zie je dat de gewoonte om vooral veel brood te eten niet snel verdwijnt. Helaas is het zo dat indien een broodmaaltijd vervangen wordt door iets anders, het vooral vaak een ongezonde vervanging betreft zoals fastfood en snacks.

Drie maaltijden per dag

Gemiddeld neemt een Nederlander drie maaltijden per dag tot zich. Het ontbijt wordt meestal genuttigd zodra men opgestaan is. In de meeste gevallen wordt het ontbijt thuis gegeten. Een klein deel van de Nederlanders ontbijt buitenshuis (o.a. vanwege vroege starttijd van het werk) en een klein deel eet zelden of nooit een ontbijt. Omdat er in een gezin vaak verschillende tijden zijn dat men op pad moet, gebeurt het steeds vaker dat het ontbijt niet door alle gezinsleden gezamenlijk gegeten wordt. Een ontbijt in Nederland bestaat grotendeels uit brood (boterhammen) met beleg. Nederlanders kennen een aantal typisch Nederlandse gewoontes om brood te beleggen zoals hagelslag, pindakaas en muisjes. Ook zuivel met graanproducten zoals cruesli en muesli zijn populaire vormen van ontbijt. Warme elementen zoals ei worden doordeweeks zelden gegeten bij het ontbijt. In het weekeinde komt dit veel meer voor.

Lees meer: http://www.nederlandvoorbeginners.info/eten-en-drinken.htm