TVCN ~ Deze talen zijn moeilijk te leren

Een nieuwe taal leren kan lastig zijn, maar de ene taal is lastiger dan de andere. Het hangt bijvoorbeeld voor een groot deel af van je moedertaal. Als de moedertaal en de te leren taal afstammen van dezelfde taalfamilie, dan is de andere taal makkelijker te leren.

Zo behoren het Nederlands, Duits en Engels tot de West-Germaanse talen en daarom zijn Duits en Engels voor ons niet moeilijk om te leren. Maar het hangt ook af van andere factoren, bijvoorbeeld of iemand een ‘talenknobbel’ heeft.

Factoren
Er bestaan rond de zesduizend talen op de wereld. Omdat het leren van een taal sterk afhangt van de moedertaal, is het lastig de te leren taal een moeilijkheidsgraad toe te kennen. Iemand uit Japan zal meer moeite hebben met het Nederlands dan iemand uit Duitsland, en iemand uit China zal meer moeite hebben met het leren van Spaans dan iemand uit Portugal. Het oppikken van een taal hangt ook af van motivatie, omstandigheden, geheugen, luistervaardigheid, intelligentie en talent. Iemand met een talenknobbel krijgt een andere taal makkelijker onder de knie dan iemand die meer van de exacte kant is. En iemand die om professionele redenen een andere taal moet leren, zal de taal sneller leren dan wanneer hij het gewoon zomaar doet.

Lees verder: https://www.tvcn.nl/deze-talen-zijn-moeilijk-te-leren/