Bevolkingsteller

De bevolkingsteller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners.

Stand 13 november 2018 – 12.39.11 GMT: 17.270.863

Zie voor actuele stand: https://www.cbs.nl/bevolkingsteller

Bovenstaande teller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners. De bevolking groeit niet altijd even snel. Het groeitempo varieert van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer worden er meer kinderen geboren dan in de winter en in jaren dat het economisch goed gaat is het geboortecijfer hoger dan in perioden waarin men weinig vertrouwen in de toekomst heeft. Er worden gemiddeld per dag ongeveer 465 kinderen geboren. Daar staat tegenover dat er op jaarbasis elke dag 415 mensen overlijden. Verder vestigen zich gemiddeld 600 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 430 emigranten vertrekken. Op jaarbasis groeit de bevolking van Nederland met gemiddeld 220 personen per dag. Daarin zijn ook correcties verwerkt die niet door de gemeenten verklaard kunnen worden vanuit hun registers. Omdat het groeitempo van de bevolking varieert, komt de snelheid waarmee de bevolking op dit moment toeneemt niet precies overeen met het gemiddelde groeicijfer per dag. Het tempo waarmee de bevolkingsteller zich aanpast wordt vooral bepaald door de waargenomen ontwikkelingen in de voorlaatste maand en de geschatte ontwikkelingen in de komende twee maanden op basis van het waargenomen seizoenspatroon (op maandbasis). Meer cijfers over de ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland vindt u in StatLine.