Nieuwe Wet inburgering

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat inburgeraars ook zo snel mogelijk werk vinden.

Valt u onder de nieuwe wet?
Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u ook zien vanaf wanneer u moet inburgeren.

Moet u beginnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan verandert er voor u niets. Op de rest van deze site leest u wat u moet doen.

Moet u beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later? Dan krijgt u eerst een brief dat u moet inburgeren. En pas later een brief vanaf wanneer u moet inburgeren. Inburgeren werkt voor u anders.

Voor meer informatie: https://www.inburgeren.nl/nieuwe-wet-inburgering.jsp