Wout van der Toorn – Logboek der Lage Landen

Geschiedenis der Nederlanden gekaderd in de wereldhistorie met hoogtepunten uit wetenschap en cultuur verluchtigd met bekende uitspraken.

In dit boek is de geschiedenis van de wereld in ca. 2000 gebeurtenissen vastgelegd. Daarvan heeft een derde betrekking op de Lage Landen.
Niet alleen passeren koningen en oorlogen de revue, maar ook de hoogtepunten uit de wetenschappen en cultuur. Eerst wordt het feit kort en bondig met jaartal weergegeven, dan de gevolgen ervan.

Logboek

Lay-out Ingrid Bouws

Door te kiezen voor een synchronistische tabel met twee kolommen (Lage Landen – Elders ter wereld) worden de gebeurtenissen uit de Lage Landen aan de Noordzee in het kader van de wereldgeschiedenis geplaatst. Hierdoor wordt de onderlinge samenhang duidelijker.
Gekozen is voor de Nederlanden tezamen, omdat de geschiedenis van het huidige België, Nederland en Luxemburg door de eeuwen heen zodanig is verweven dat een afzonderlijke behandeling niet goed mogelijk is.