Rijksoverheid ~ Wat moet ik regelen als ik in Nederland kom wonen en werken?

Als u in Nederland bent, moet u een aantal zaken regelen. U moet bijvoorbeeld inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Dit geldt voor een asielzoeker, maar ook voor een inwoner van een EU-land die in Nederland komt werken.

Voor u naar Nederland komt
Voordat u naar Nederland verhuist, moet u meestal in uw land van herkomst al het nodige regelen. Denk hierbij aan:
– het legaliseren van belangrijke documenten, zoals diploma’s;
– het aanvragen van een visum.

Als u in Nederland bent
– U moet veel regelen als u in Nederland komt wonen en werken. Enkele voorbeelden:
– u schrijft u in bij de gemeente;
– u leert Nederlands;
– u sluit een zorgverzekering af;
– u zoekt een huisarts.

Documenten
Nieuw in Nederland (voor Europese arbeidsmigranten)
Komt u uit de Europese Unie en u wilt werken en wonen in Nederland? Dan is deze brochure voor u! De brochure bevat informatie om …
Brochure | 13-11-2018

Nieuw in Nederland (voor asielgerechtigden, gezinsvormers, gezinsherenigers)
De brochure bevat informatie om u op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. U leest hierin onder andere over wat u moet …
Brochure | 28-09-2016

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving
De brochure bevat informatie om u op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. U leest hierin onder andere over wat u moet …
Brochure | 22-05-2014

Waar kan ik mij laten registreren als niet-ingezetene in de BRP (ook wel bekend als RNI)?

Woont u voor een periode korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de …
Vraag en antwoord

Ga naar: https://www.rijksoverheid.nl/wat-moet-ik-regelen-als-ik-in-nederland-kom-wonen-en-werken

Bevolkingsteller

De bevolkingsteller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners.

Stand 13 november 2018 – 12.39.11 GMT: 17.270.863

Zie voor actuele stand: https://www.cbs.nl/bevolkingsteller

Bovenstaande teller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien, althans het door het CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners. De bevolking groeit niet altijd even snel. Het groeitempo varieert van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer worden er meer kinderen geboren dan in de winter en in jaren dat het economisch goed gaat is het geboortecijfer hoger dan in perioden waarin men weinig vertrouwen in de toekomst heeft. Er worden gemiddeld per dag ongeveer 465 kinderen geboren. Daar staat tegenover dat er op jaarbasis elke dag 415 mensen overlijden. Verder vestigen zich gemiddeld 600 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 430 emigranten vertrekken. Op jaarbasis groeit de bevolking van Nederland met gemiddeld 220 personen per dag. Daarin zijn ook correcties verwerkt die niet door de gemeenten verklaard kunnen worden vanuit hun registers. Omdat het groeitempo van de bevolking varieert, komt de snelheid waarmee de bevolking op dit moment toeneemt niet precies overeen met het gemiddelde groeicijfer per dag. Het tempo waarmee de bevolkingsteller zich aanpast wordt vooral bepaald door de waargenomen ontwikkelingen in de voorlaatste maand en de geschatte ontwikkelingen in de komende twee maanden op basis van het waargenomen seizoenspatroon (op maandbasis). Meer cijfers over de ontwikkeling van het aantal inwoners van Nederland vindt u in StatLine.

Eten & drinken in Nederland

Nederland kent een eetcultuur die afwijkt van veel andere culturen. Voor toeristen die Nederland bezoeken en voor mensen die zich in Nederland vestigen is het vaak wel eventjes aanpassen. Dat komt onder andere door de vrij sobere manier van eten en het feit dat de eerste twee maaltijden in veel Nederlandse gezinnen uit brood bestaan. Hoewel er een duidelijk groeiende invloed is van andere culturen zie je dat de gewoonte om vooral veel brood te eten niet snel verdwijnt. Helaas is het zo dat indien een broodmaaltijd vervangen wordt door iets anders, het vooral vaak een ongezonde vervanging betreft zoals fastfood en snacks.

Drie maaltijden per dag

Gemiddeld neemt een Nederlander drie maaltijden per dag tot zich. Het ontbijt wordt meestal genuttigd zodra men opgestaan is. In de meeste gevallen wordt het ontbijt thuis gegeten. Een klein deel van de Nederlanders ontbijt buitenshuis (o.a. vanwege vroege starttijd van het werk) en een klein deel eet zelden of nooit een ontbijt. Omdat er in een gezin vaak verschillende tijden zijn dat men op pad moet, gebeurt het steeds vaker dat het ontbijt niet door alle gezinsleden gezamenlijk gegeten wordt. Een ontbijt in Nederland bestaat grotendeels uit brood (boterhammen) met beleg. Nederlanders kennen een aantal typisch Nederlandse gewoontes om brood te beleggen zoals hagelslag, pindakaas en muisjes. Ook zuivel met graanproducten zoals cruesli en muesli zijn populaire vormen van ontbijt. Warme elementen zoals ei worden doordeweeks zelden gegeten bij het ontbijt. In het weekeinde komt dit veel meer voor.

Lees meer: http://www.nederlandvoorbeginners.info/eten-en-drinken.htm

50.000 oude Nederlandse liederen online beschikbaar

Een ongekende schat aan Nederlandse liedteksten is sinds 19 juni online beschikbaar via www.liederenbank.nl. Het gaat daarbij om volksliederen, geuzenliederen, psalmen en kerstliederen, marktzangen, zeemansliederen, kinderliedjes en nog veel meer traditionele liederen van voor het jaar 1900, in totaal ongeveer 50.000.

In de online liederenbank staan niet alleen teksten, maar ook melodieën. En – niet te vergeten- de literaire canon van het Nederlandse lied, met audio. Daar vind je bijvoorbeeld het Wilhelmus en de middeleeuwse ballade Het daghet inden oosten.

Al jaren wordt er intensief gewerkt aan het verzamelen, ontsluiten en online beschikbaar stellen van oude Nederlandse populaire en volksmuziek . In 2004 zetten Meertens Instituut en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag hun gezamenlijke straatliedverzamelingen online op het Geheugen van Nederland. In 2012 werd een collectie bladmuziek met 18e en 19e eeuwse populaire muziek via internet toegankelijk gemaakt, handschriften, waarin violisten, fluitisten en andere speellieden het repertoire noteerden waarmee zij hun brood verdienden.

In het project voor liederenbank.nl werkten de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut van de KNAW en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) samen. Hoogleraar liedcultuur Louis Grijp is de drijvende artistieke kracht achter dit project. Volgens hem zijn de teksten onder meer interessant omdat ze ook een beeld geven van het dagelijks leven in vroeger tijden en gezongen winnen deze teksten aan overtuigingskracht en ontroering.

Ga naar: http://www.digitaleetalages.nl/50-000-oude-nederlandse-liederen-online-beschikbaar.html

Woorden die we leenden aan andere talen

138 verschillende talen hebben Nederlandse leenwoorden. Het kunnen er meer zijn, want van ruim 6909 levende talen is te weinig bekend om te weten of die ook onze leenwoorden bevatten. In Europa alleen al hebben veertig talen Nederlandse woorden. ‘Baas’ is het meest overgenomen door andere talen en wel 57 keer, waarvan tien keer via het Amerikaanse ‘boss’ dat een Nederlandse oorsprong heeft. Ook gebeurde het wel eens dat er via een omweg Nederlandse woorden in andere landen terechtkwamen.

Nederlandse woorden in het Engels
Tegenwoordig vinden we het vanzelfsprekend om Engelse woorden over te nemen. We willen modern zijn en laten zien dat we globaal denken. Dit overnemen van Engelse woorden begon niet alleen eeuwen geleden, ook Nederlandse woorden kwamen terecht in het Engels. Vaak gebeurde dit door contacten tussen zeevaarders en vissers.

Ook kwamen soms Nederlandse woorden via een Franse omweg in het Engels terecht. ‘Drolle’ betekende in het Middelnederlands ‘klein jongetje’, bij de Fransen veranderde het in ‘drôle’ en van betekenis, ‘grappig’. Via hen kwam het terecht in het Engels als ‘droll’. Een ander woord was het Nederlandse ‘vrijbuiter’. In het Spaans werd dat ‘filibustero’, in het Frans ‘flibustier’ en werd deel van het Engels als ‘filibuster’. Ook ‘freebooter’ ontstond uit ‘vrijbuiter’, maar dan rechtstreeks

Lees verder: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/woorden-die-we-leenden

Weerhistorie – Historische winters

Via deze site vind u zeer veel historische weersinformatie. Van grafieken van historische winters tot hele beschrijvingen van extreme weersituaties uit het verleden.

De historie gaat terug tot begin 1700 toen de  temperatuurwaarnemingen werden gestart in Zwanenburg.

Van elke winter sinds 1736 heb het temperatuurverloop in een grafiek geplaatst. Deze bijzondere oude winters zijn op de volgende pagina te bezichtigen: Temperatuurgrafieken historische winters

Grafieken van winters vanaf 1736

Ga naar: http://www.meteolink.nl/weerhistorie-2/

Olaf Tempelman – Nederlandse taal is omslachtig en eigenaardig, blijkt uit onderzoek

Wie van doorzichtigheid en doelmatigheid houdt, is meestal meer gecharmeerd van wiskundige formules dan van woorden. De meeste talen zijn onlogisch en omslachtig als de mensheid zelf. Talen zonder ballast en nutteloze versiersels zijn nog nooit op natuurlijke wijze ontstaan. Echter: weinig talen blijken zo topzwaar van de overbodigheden als het Nederlands. Dat kan althans worden geconcludeerd uit onderzoek van taalwetenschapper Sterre Leufkens.

Sprekers van het Nederlands, blijkt uit haar proefschrift, peigeren zich dagelijks af met veel meer omwegen en ‘lege elementen’ dan sprekers van het Bantawa, het Bininj Gun-Wok, het Egyptisch-Arabisch, het Samoaans, het Sandawe, het Kharia, het Khwarshi, het Kayardild, het Teiwa, het Tidore, het Sheko en het Sochiapan Chinantec. In totaal 22 talen werden door Leufkens geturfd op het voorkomen van niet noodzakelijke grammaticale elementen en regels. Haar dissertatie bevat meerdere ontluisterende bevindingen over haar moedertaal.

Neem het onderscheid tussen ‘de’ en ‘het’. Het Engels kent alleen ‘the’. Onder de kokospalmen van Samoa in de Stille Zuidzee weten ze al heel lang dat het leven in linguïstisch opzicht eenvoudiger kan. Interessant: toen het Nederlands in zuidelijk Afrika arriveerde, verdwenen ‘de’ en ‘het’ als Hollandse sneeuw voor de Afrikaanse zon, om plaats te maken voor het heldere ‘die’.

Lees verder: https://www.volkskrant.nl/nederlandse-taal-is-omslachtig-en-eigenaardig