Six Advantages and Disadvantages of Multilingualism

Multilingualism is when a person speaks more than three languages. These people are often called said to be polyglots, and are admired for their ability to speak so many different languages. If you are thinking about broadening your horizons to learn a second, third, or fourth language, you may be wondering what the advantages and disadvantages of multilingualism are.

Read on to find out: https://connectusfund.org/6-advantages-and-disadvantages-of-multilingualism

Wereldomroep Archief ~ Het weer in Nederland in 1967

Reportage over het weer in Nederland uit 1967. Bert Steinkamp praat onder meer met een weerkundige van het KNMI, een bouwvakker, een postbesteller die met een bootje post bezorgt, een molenaar en een boer. Met beelden van een weersonde, het strand, storm op zee, ingesneeuwd Nederland en ijspret.

TVCN ~ Deze talen zijn moeilijk te leren

Een nieuwe taal leren kan lastig zijn, maar de ene taal is lastiger dan de andere. Het hangt bijvoorbeeld voor een groot deel af van je moedertaal. Als de moedertaal en de te leren taal afstammen van dezelfde taalfamilie, dan is de andere taal makkelijker te leren.

Zo behoren het Nederlands, Duits en Engels tot de West-Germaanse talen en daarom zijn Duits en Engels voor ons niet moeilijk om te leren. Maar het hangt ook af van andere factoren, bijvoorbeeld of iemand een ‘talenknobbel’ heeft.

Factoren
Er bestaan rond de zesduizend talen op de wereld. Omdat het leren van een taal sterk afhangt van de moedertaal, is het lastig de te leren taal een moeilijkheidsgraad toe te kennen. Iemand uit Japan zal meer moeite hebben met het Nederlands dan iemand uit Duitsland, en iemand uit China zal meer moeite hebben met het leren van Spaans dan iemand uit Portugal. Het oppikken van een taal hangt ook af van motivatie, omstandigheden, geheugen, luistervaardigheid, intelligentie en talent. Iemand met een talenknobbel krijgt een andere taal makkelijker onder de knie dan iemand die meer van de exacte kant is. En iemand die om professionele redenen een andere taal moet leren, zal de taal sneller leren dan wanneer hij het gewoon zomaar doet.

Lees verder: https://www.tvcn.nl/deze-talen-zijn-moeilijk-te-leren/

Literatuurgeschiedenis.nl

Literatuurgeschiedenis.nl beschrijft de geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van ‘Hebban olla vogala’ tot Tirza. De website met teksten, beelden en opdrachten wordt veel gebruikt in het onderwijs en daarbuiten.

Literatuurgeschiedenis.nl is een project van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in samenwerking met auteursteams aan de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

Literatuurgeschiedenis.nl is ontwikkeld voor leerlingen in de Tweede Fase van het Nederlandse voortgezet onderwijs en voor de bovenbouw van het Vlaamse secundair onderwijs (voor meer informatie verwijzen we naar de leerlingeninfo en docenteninfo, te bereiken via de openingspagina). Maar ook voor alle andere leerlingen en belangstellenden wil de site aansprekende informatie bieden. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar de redactie .

Financiële ondersteuning
Het onderdeel middeleeuwen in Literatuurgeschiedenis.nl (online gegaan op 14 maart 2002) was een gezamenlijk project van het toenmalige onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), en werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

De vernieuwing van de site door de DBNL en de uitbreiding met informatie over de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis (online sinds zomer 2009) is financieel mogelijk gemaakt door:
– de Gratama Stichting
– het Leids Universiteitsfonds
– het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
– het Prins Bernhard Cultuurfonds
– het VSBfonds

Ga naar: https://www.literatuurgeschiedenis.nl/

Aerial photographs (1920 – 1940) from Nederlands Instituut voor Militaire Historie

This category contains the aerial photographs of the Netherlands donated by Nederlands Instituut voor Militaire Historie and uploaded in 2017. The images were taken in the years 1920-1940 by the Luchtvaartafdeeling of the Dutch Army. The Luchtvaartafdeeling was a forerunner of the Royal Dutch Airforce. A few photographs have inscriptions detailing subject, f-number, height and photographer, for instance Batterij bij Poederoijen and Makkum. Photograph number 2011-0201 was an erroneous image, so it is not shown here.

https://commons.wikimedia.org/Aerial_photographs_from_Nederlands_

 

CBS ~ Trends in Nederland 2017

Trends in Nederland 2017 is de nieuwste uitgave van de jaarlijkse CBS-publicatie die in 1924 begon als het Statistisch Zakboek. De nieuwe digitale vorm is al lang niet meer de droge tabellenpublicatie die het zakboek destijds was. Deze editie toont op interactieve wijze de grote verscheidenheid aan CBS-cijfers en de trends die daarin te ontdekken zijn. Twee daarvan zijn het vitaal ouder worden en de toename van flexwerken.

[…]
Ouder & fitter
Ouderen leven steeds langer en in een steeds betere gezondheid. Volgens de laatste CBS-berekeningen hebben vrouwen op 65-jarige leeftijd nog een levensverwachting van ruim 21 jaren, mannen van bijna 19 jaren. Twintig jaar geleden waren dat nog ruim 19 jaren voor vrouwen en 15 jaren voor mannen. Ook de levensverwachting zonder lichamelijke gebreken is toegenomen.

Op veel vlakken gaat het ouderen goed: ze wonen vaker en langer zelfstandig, ze hebben vaker dan vroeger een koopwoning die vaak vrij is van hypotheek, en ze zijn sportiever. Een op de zes 65- tot 75-jarigen heeft tegenwoordig een abonnement op een sportschool, zwembad, of andere sportaanbieder. Ook zitten 65-plussers vaak op de fiets: 65- tot 75-jarigen fietsen gemiddeld bijna 2,6 kilometer per dag. Alleen tieners en jongeren tot 25 jaar maken meer fietskilometers per dag.

Voor rapport: https://www.cbs.nl/trends-in-nederland-2017

Rijksoverheid ~ Welke erkende talen heeft Nederland?

Nederlands is de officiële taal van Nederland. Daarnaast is Fries in de provincie Fryslân erkend als tweede officiële taal. Voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn naast Nederlands ook Papiaments en Engels officiële talen.

Fries
Fries en Nederlands zijn de officiële talen in de provincie Fryslân. Friese burgers hebben het recht om hun eigen taal (Nederlands of Fries) te gebruiken. Bijvoorbeeld in de rechtszaal of in contact met de gemeente. Dat is geregeld in de Wet gebruik Friese taal.
De wet bepaalt ook hoe in het rechtsverkeer de eed of belofte in het Fries wordt afgenomen. En hoe Friese gemeenten regels en een beleidsplan moeten opstellen voor het gebruik van de Friese taal.
Het Fries is een gestandaardiseerde taal. De provincie stelt in overleg met de Fryske Akademy de spelling van het Fries vast.

Papiaments en Engels
Op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) is Nederlands de officiële taal. Op Bonaire wordt veel Papiaments gesproken, op Saba en Sint-Eustatius veel Engels. De talen Papiaments en Engels mogen gebruikt worden in:
– het onderwijs;
– het contact met de overheid;
– de rechtspraak.
Meer informatie over het Papiaments en Engels vindt u in een overzicht van wet- en regelgeving inzake het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkende-talen/documenten/brochures/2012/04/16/taalregelingen-voor-de-bes-eilanden-in-de-nederlandse-wet-en-regelgeving

Nedersaksisch en Limburgs
Het Nedersaksisch (in 1996) en het Limburgs (in 1997) zijn erkend als regionale talen onder het Europees Handvest. Door deze erkenning kunnen betrokken provincies en gemeenten een eigen beleid voor deze regionale talen voeren. Daarmee bevorderen zij het cultureel erfgoed van Nederland. Zij geven bijvoorbeeld subsidies aan lokale toneelverenigingen. Of aan regionale omroepen die voor een deel in deze talen uitzenden.

Het Limburgs en het Nedersaksisch zijn niet gestandaardiseerde talen. Zo kent het Nedersaksisch verschillende varianten. Waaronder het Gronings, het Drents en het Twents.

Jiddisj en de talen van Roma en Sinti
Het Jiddisj en het Sinti-Romanes zijn in 1996 door Nederland erkend als non-territoriale talen. De sprekers wonen verspreid over Nederland maar ook in andere Europese landen. Zo wonen er bijvoorbeeld ook Sinti en Roma in onze buurlanden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/erkende-talen/