Sophie Hardach ~ Speaking more than one language can boost economic growth

Multilingualism is good for the economy, researchers have found. Countries that actively nurture different languages reap a range of rewards, from more successful exports to a more innovative workforce.

“Language matters on a large-scale national level and at the level of smaller businesses,” says Gabrielle Hogan-Brun, a research fellow in Language Studies at the University of Bristol, citing data that links economic growth to linguistic diversity.

Switzerland, for example, attributes 10% of its GDP to its multilingual heritage. The country has four national languages: German, French, Italian and an ancient Latin-based language called Romansh.

Britain, on the other hand, is estimated to lose out on the equivalent of 3.5% of its GDP every year, because of its population’s relatively poor language skills.

This may be partly because languages can help build trade relations. A study of small and medium-size companies in Sweden, Germany, Denmark and France found that those which invested more in languages were able to export more goods. German companies that invested heavily in multilingual staff added 10 export countries to their market. Companies that invested less said they missed out on contracts.

Read more: https://www.weforum.org/speaking-more-languages-boost-economic-growth

Dutch cycling figures

Six Advantages and Disadvantages of Multilingualism

Multilingualism is when a person speaks more than three languages. These people are often called said to be polyglots, and are admired for their ability to speak so many different languages. If you are thinking about broadening your horizons to learn a second, third, or fourth language, you may be wondering what the advantages and disadvantages of multilingualism are.

Read on to find out: https://connectusfund.org/6-advantages-and-disadvantages-of-multilingualism

Wereldomroep Archief ~ Het weer in Nederland in 1967

Reportage over het weer in Nederland uit 1967. Bert Steinkamp praat onder meer met een weerkundige van het KNMI, een bouwvakker, een postbesteller die met een bootje post bezorgt, een molenaar en een boer. Met beelden van een weersonde, het strand, storm op zee, ingesneeuwd Nederland en ijspret.

TVCN ~ Deze talen zijn moeilijk te leren

Een nieuwe taal leren kan lastig zijn, maar de ene taal is lastiger dan de andere. Het hangt bijvoorbeeld voor een groot deel af van je moedertaal. Als de moedertaal en de te leren taal afstammen van dezelfde taalfamilie, dan is de andere taal makkelijker te leren.

Zo behoren het Nederlands, Duits en Engels tot de West-Germaanse talen en daarom zijn Duits en Engels voor ons niet moeilijk om te leren. Maar het hangt ook af van andere factoren, bijvoorbeeld of iemand een ‘talenknobbel’ heeft.

Factoren
Er bestaan rond de zesduizend talen op de wereld. Omdat het leren van een taal sterk afhangt van de moedertaal, is het lastig de te leren taal een moeilijkheidsgraad toe te kennen. Iemand uit Japan zal meer moeite hebben met het Nederlands dan iemand uit Duitsland, en iemand uit China zal meer moeite hebben met het leren van Spaans dan iemand uit Portugal. Het oppikken van een taal hangt ook af van motivatie, omstandigheden, geheugen, luistervaardigheid, intelligentie en talent. Iemand met een talenknobbel krijgt een andere taal makkelijker onder de knie dan iemand die meer van de exacte kant is. En iemand die om professionele redenen een andere taal moet leren, zal de taal sneller leren dan wanneer hij het gewoon zomaar doet.

Lees verder: https://www.tvcn.nl/deze-talen-zijn-moeilijk-te-leren/

Literatuurgeschiedenis.nl

Literatuurgeschiedenis.nl beschrijft de geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van ‘Hebban olla vogala’ tot Tirza. De website met teksten, beelden en opdrachten wordt veel gebruikt in het onderwijs en daarbuiten.

Literatuurgeschiedenis.nl is een project van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in samenwerking met auteursteams aan de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

Literatuurgeschiedenis.nl is ontwikkeld voor leerlingen in de Tweede Fase van het Nederlandse voortgezet onderwijs en voor de bovenbouw van het Vlaamse secundair onderwijs (voor meer informatie verwijzen we naar de leerlingeninfo en docenteninfo, te bereiken via de openingspagina). Maar ook voor alle andere leerlingen en belangstellenden wil de site aansprekende informatie bieden. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar de redactie .

Financiële ondersteuning
Het onderdeel middeleeuwen in Literatuurgeschiedenis.nl (online gegaan op 14 maart 2002) was een gezamenlijk project van het toenmalige onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), en werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

De vernieuwing van de site door de DBNL en de uitbreiding met informatie over de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis (online sinds zomer 2009) is financieel mogelijk gemaakt door:
– de Gratama Stichting
– het Leids Universiteitsfonds
– het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
– het Prins Bernhard Cultuurfonds
– het VSBfonds

Ga naar: https://www.literatuurgeschiedenis.nl/

Aerial photographs (1920 – 1940) from Nederlands Instituut voor Militaire Historie

This category contains the aerial photographs of the Netherlands donated by Nederlands Instituut voor Militaire Historie and uploaded in 2017. The images were taken in the years 1920-1940 by the Luchtvaartafdeeling of the Dutch Army. The Luchtvaartafdeeling was a forerunner of the Royal Dutch Airforce. A few photographs have inscriptions detailing subject, f-number, height and photographer, for instance Batterij bij Poederoijen and Makkum. Photograph number 2011-0201 was an erroneous image, so it is not shown here.

https://commons.wikimedia.org/Aerial_photographs_from_Nederlands_