Trainingen

Dutch language training for non-Dutch speakers from level A1 to C2
When Dutch is not your first language, you will find that everyone in the Netherlands addresses you in English, from interactions at the supermarket to the doctor’s office and in the streets. But in order to really feel at home in the Netherlands, it helps to understand Dutch.
Softketchup offers Dutch language training at different levels from A1 to C2.

To determine your level, we will start with an intake meeting. This is done by phone, via Skype or at your company. If you are advanced beyond starter level, this includes a written test. After the intake we will make you an offer without any obligations, so you are free to decide whether you want to continue working with us.

Training van niveau A1 tot C2
Is Nederlands niet uw moedertaal? Spreekt iedereen op uw werk, in de supermarkt, op straat of bij de dokter Engels met u?
Om je thuis te voelen in Nederland is het prettig het Nederlands te beheersen.
Softketchup biedt trainingen op verschillende niveaus van A1 – C2.

Om uw niveau te bepalen beginnen we met een intake. Deze intake doen we telefonisch, via skype of bij uw of ons bedrijf. Wanneer u geen beginner bent, vindt daarnaast nog een schriftelijke intake plaats.
Na de intake volgt er een vrijblijvende offerte en is de beslissing om verder met ons in zee te gaan aan u.

Voor de beschrijving van de verschillen niveaus, zie onder Opfriscursus Nederlands.

Opfriscursus Nederlands

Is het verhuist of verhuisd, ideën of ideeën, gedachtenstreepje of gedachtestreepje?
Heeft u deze kennis niet meer paraat of kent u de herziene spellingsregels van 1995 niet, dan is deze cursus heel geschikt voor u.

In vijf dagdelen van twee uur brengen wij u op de hoogte van de spellingsregels van het Nederlands en behandelen we de vervoeging van de werkwoorden in de verschillende tijden.
Na het volgen van deze cursus zijn uw vragen weetjes en voelt u zich zelfverzekerder.
Schrijf u in voor deze cursus als groep of individueel.
Wij sturen u eerst een vrijblijvende offerte.

—-

Beschrijving van de niveaus van A1 – C2.

Basisgebruiker
A1 Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.
A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Onafhankelijk gebruiker
B1 Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.
B2 Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Vaardig gebruiker
C1 Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.
C2 Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

© Council of Europe

For more information:
English CEFR: Framework_EN.pdf  (PDF-Format)

Voor meer informatie:
Nederlands ERK:  gemeenschappelijk_europees_referentiekader