Books

Piet de Kleijn – Goed verbonden

Goedverbonden

Omslag Ingrid Bouws

Voor het leren van de Nederlandse taal is kennis van woorden essentieel. Daarom wordt er in cursussen Nederlands voor anderstaligen altijd veel aandacht besteed aan het leren en het uitbreiden van de woordenschat. Maar daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het feit dat kennis van een bepaald woord alleen nuttig is als je daarbij tegelijkertijd ook andere woorden leert. Dat geldt met name voor de combinatie substantief (zelfstandig naamwoord) en verbum (werkwoord).Het is niet alleen belangrijk dat je het woord excursie kent, maar ook dat je weet dat je een excursie maakt of dat je op excursie gaat. Bij gebruik van het woord examen heb je vaak ook de woorden doen, slagen voor en zakken voor nodig. Wie iets over een broek wil zeggen of vragen, zal dat moeilijk kunnen doen als hij of zij niet de combinaties met bijvoorbeeld aantrekken, uittrekken, staan (die broek staat je goed) of dragen (ik draag altijd een broek, geen rok) kent. Het Nederlands kent speciale verba om de positie van een object aan te geven. Om die positie te kunnen uitdrukken moet je weten dat het kopje op tafel staat, dat het mes op tafel ligt en dat de zakdoek in je zak zit. In dit boek staan oefeningen voor het leren van deze vaste combinaties.

Lees verder: http://rozenbergps.com/goed-verbonden/

Piet de Kleijn – Combinatiewoordenboek

Combinatiewoordenboek – Van Nederlandse substantieven met hun vaste verba

Een excursie maak je, boodschappen doe je. Het mes ligt maar het kopje staat op tafel. Een jas trek je aan. Maar als je dat snel doet, kan men dan een ander woord gebruiken? Ja: Als men haast heeft, schiet men zijn jas aan. Men zegt: Je moet de wet naleven. Maar zijn er behalve naleven nog andere woorden mogelijk? Ja: zich houden aan, eerbiedigen, respecteren, gehoorzamen, zich richten naar. Als je een ui schilt, wat gebeurt er dan met je oog? Het gaat tranen. Voor welke vruchten gebruik je schillen en voor welke pellen? Vaste combinaties van een zelfstandig naamwoord + een werkwoord komen in het Nederlands zeer veel voor. Er bestaat voor het Nederlands geen woordenboek van deze vaste niet-idiomatische combinaties en in alle bestaande Nederlandstalige woordenboeken, zowel in de grote als in de kleine, is de behandeling daarvan zeer onvolledig en zeer willekeurig.

In dit woordenboek wordt bij ongeveer 3000 zelfstandig naamwoorden aangegeven met welke werkwoorden ze een vaste verbinding vormen. Verbindingen tussen andere woordsoorten worden niet behandeld. Het Combinatiewoordenboek heeft als eerste doelgroep personen van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Daarbij gaat het niet alleen om de niet-Nederlandstalige met een beperkte kennis van het Nederlands, het is ook bedoeld voor de gevorderde en zeer gevorderde niet-Nederlandstalige die er behoefte aan heeft zijn taalgebruik te preciseren, te nuanceren of te variëren.

Zie verder: http://rozenbergps.com/combinatiewoordenboek

Marc Resch: Only In Holland, Only The Dutch

This book delves into the psyche, culture, history, values and distinctiveness of Holland and its people. It sheds light on the mysteriousness that pervades throughout the country as well as explains the working and social behaviors of the Dutch. Only in Holland, Only the Dutch takes an intelligent, and often times humorous, look into the many idiosyncrasies of Holland and those who call it home; as well as exploring the incredible impact that the industrious Dutch had on virtually all corners of the globe.

resch3

Cover design: sunnyny
Lay-out Ingrid Bouws

Only in Holland, Only the Dutch examines many of the Dutch progressive, yet controversial, social polices and offers captivating comparisons with other cultures throughout the world. The book, while useful to visitors, is not just another travel guide. Only in Holland, Only the Dutch takes a behind the scenes look at Holland and its people and offers an insider’s perspective on the many intricacies and fascinating facets of the Dutch culture.

See more at: http://rozenbergps.com/only-in-holland-only-the-dutch/

See also: http://www.onlyinholland.com

Henk Haverkate – Zou ik misschien toch nog..

Vorig jaar zijn mijn vriend Arthur en ik voor het eerst op vakantie naar Spanje geweest. Ons budget was bescheiden en daarom kozen we voor onderdak in eenvoudige hotelletjes. We begonnen in Madrid, waar we een paar dagen verbleven in een pension in het centrum. Het kamermeisje, zo ontdekten we, had een dubbelrol: ze was ook aangesteld om het ontbijt te serveren. Dat ging haar niet echt handig af. De verschillende ingrediënten werden met onregelmatige tussenpozen zonder commentaar voor ons neergezet.

haverkate

Omslag en lay-out Ingrid Bouws

Desondanks verzuimde Arthur, die zich vóór ons vertrek had verdiept in het boekje ‘Hoe zeg ik het in het Spaans?’, geen enkele keer beleefd Gracias te zeggen. Eerst reageerde de serveerster enigszins verbaasd, maar daarna sprak er duidelijk irritatie uit haar houding. Arthur, die zich eveneens wat ongemakkelijk begon te voelen, bracht toen zwaarder geschut in stelling en bedankte met Muchas gracias! Deze formule had een totaal averechtse uitwerking; nu werd een vernietigende blik zijn deel. Tegenover mij barstte hij los: ‘Heb je ooit zo’n onbeschoft gedrag meegemaakt? Ze kent nog niet eens de meest elementaire normen van fatsoen!
Tussen Arthur en het kamermeisje is het niet meer goed gekomen.

Lees verder: Henk Haverkate – Zou ik misschien toch nog eventjes een klein vraagje mogen stellen? http://rozenbergquarterly.com/?p=439

Wout van der Toorn – Logboek der Lage Landen

Geschiedenis der Nederlanden gekaderd in de wereldhistorie met hoogtepunten uit wetenschap en cultuur verluchtigd met bekende uitspraken.

In dit boek is de geschiedenis van de wereld in ca. 2000 gebeurtenissen vastgelegd. Daarvan heeft een derde betrekking op de Lage Landen.
Niet alleen passeren koningen en oorlogen de revue, maar ook de hoogtepunten uit de wetenschappen en cultuur. Eerst wordt het feit kort en bondig met jaartal weergegeven, dan de gevolgen ervan.

Logboek

Lay-out Ingrid Bouws

Door te kiezen voor een synchronistische tabel met twee kolommen (Lage Landen – Elders ter wereld) worden de gebeurtenissen uit de Lage Landen aan de Noordzee in het kader van de wereldgeschiedenis geplaatst. Hierdoor wordt de onderlinge samenhang duidelijker.
Gekozen is voor de Nederlanden tezamen, omdat de geschiedenis van het huidige België, Nederland en Luxemburg door de eeuwen heen zodanig is verweven dat een afzonderlijke behandeling niet goed mogelijk is.