Softketchup

Softketchup is one of the most used mnemonics in Dutch language teaching. And that’s what softketchup offers: Dutch lessons.

Het woord softketchup is de Engelstalige variant voor ‘t kofschip.
‘t Koftschip is de ezelsbrug bij het vervoegen van werkwoorden in de onvoltooid en voltooid verleden tijd.

Als u in Nederland gaat wonen, is het om verschillende redenen belangrijk om de taal te leren.
Om thuis te raken in ons land is een gesprek kunnen voeren met buren of collega’s een eerste stap. Als u vervolgens in staat bent het nieuws te volgen en officiële zaken te regelen, raakt u steeds meer ingeburgerd.

Softketchup geeft Nederlandse taaltrainingen (NT2) op alle niveaus.

Softketchup hanteert het meetinstrument dat de Raad van Europa heeft ontwikkeld om de kennis van de cursist te bepalen. Veel overheden, bedrijven en instellingen binnen de EU gebruiken het CEFR (Common European Framework of Reference) of het ERK (Europees ReferentieKader) als leidraad bij het verkrijgen van kennis van de tweede taal. Het CEFR/ERK beschrijft de schaal van zes niveaus voor het begrijpen, spreken en schrijven. De niveaus zijn A1, A2, B1, B2, C1 en C2.
Softketchup gebruikt deze schaal voor het vaststellen van het beginniveau van de cursist.

Zie voor de beschrijving van de niveaus de pagina Trainingen