Nieuws

Radboud Universiteit ~ 2in1 project: Meer weten over meertaligheid in het onderwijs

Er is veel informatie over meertaligheid en (taal)onderwijs te vinden in een aantal recentelijk verschenen documenten: een rapport over Language teaching and learning in multilingual classrooms van 2015 van de Europese Commissie, de in 2018 verschenen verkenning Talen voor Nederland van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen), het door de PO-raad gepubliceerd rapport Ruimte voor nieuw talenten van 2017, en een in 2018 verschenen rapport Meertaligheid in primair en voortgezet onderwijs van het SLO. Daarnaast is er veel informatie over meertaligheid te vinden op de webpagina van het SLO. De ene bron is wat toegankelijker geschreven dan de andere maar wat deze documenten allemaal gemeen hebben is dat ze allemaal het belang van meertaligheid in het onderwijs benadrukken en het nut van een veeltalige aanpak in het onderwijs onderkennen. Deze boodschap is ook terug te lezen in verschillende (opinie)stukken die de afgelopen jaren zijn verschenen, waaronder dit stuk in Trouw over thuistalen van de hand van Gerrit Jan en collega Karijn Helsloot (Studio Taalwetenschap), en twee artikelen in Tijdschrift Taal over het omgaan met verschillende talen in de klas: Talensensibilisering in het basisonderwijs – Op een positieve manier omgaan met talen in de klas door Sofie Jonckheere, en Meertaligheid: een oordeel of vooroordeel? door Carla van Engel-van Esch. Zie ook een artikel van Piet van Avermaet in Levende Talen Magazine: (download direct) Waarom zijn we bang voor meertaligheid? 

Ga naar: https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/meerweten/

Bridges of Amsterdam

With its network of more than 100km of canals, it’s no surprise that Amsterdam has become renowned as the City of Bridges. Linking the city’s distinct neighbourhoods through an intricate, slowly evolving web, these structures – some of which date back more than 350 years – help bicycles, scooters, locals, tourists, cars, horses, cats and dogs across its roads and over its waters.

This website is a celebration of the hundreds of bridges that help define street-level Amsterdam. It’s intended to be a useful source of information that relates not only to the bridges themselves, but also one that shows how a simple bridge can be inseparably tied to a city’s past, present and future.

Go to: http://www.bridgesofamsterdam.com/

Dutch Docu Channel ~ Dutch Golden Age 1588-1702

The Dutch Golden Age was a period in Dutch history, roughly spanning the 17th century, in which Dutch trade, science, military, and art were among the most acclaimed in the world. The first half is characterized by the Eighty Years’ War till 1648. The Golden Age went on in peace time during the Dutch Republic until the end of the century.

Dutch Involvement In The Transatlantic Slave Trade And Abolition

On 1 July 1863, slavery was abolished in the former Dutch colonies of Suriname and the Dutch Antilles. This ended a period of around 200 years of slavery in these colonies. To mark the 150th anniversary of Dutch abolition in 2013, various activities have been organized, including exhibitions in the National Library of the Netherlands, the History Museum of The Hague, and the University of Amsterdam.
To coincide with these commemorations and provide background information, the Library, Documentation and Information Department of the African Studies Centre Leiden has compiled the present web dossier on Dutch involvement in the slave trade. It contains titles published in the past ten years, all of which are available in the ASC Library. Each title links directly to the corresponding record in the library’s online catalogue, which provides further bibliographic details and abstracts, loan information, and links to full text if available. The dossier concludes with links to a number of relevant web sites.

http://rozenbergquarterly.com/dutch-involvement

Cycling in the Netherlands in the 1950s


A collection of colorful images of the Dutch cycling in the 1950s. In villages, in cities, for work, for pleasure: the Dutch cycled all over their country in great numbers. Even greater numbers than today.

Taalunie ~ Wie zijn wij? Plus: Links naar online lesmateriaal

De Nederlandse taal
Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun identiteit en cultuur en biedt kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

De Nederlandse taal
Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun identiteit en cultuur en biedt kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

Zie: https://over.taalunie.org/

Links naar Online lesmateriaal voor anderstaligen: http://taalunieversum.org/koppelingen/106/

Albert Both ~ Is it really that difficult to learn Dutch?

Is learning Dutch really that difficult? Most Dutch people would say yes, and it even seems that, in secret, they love this idea. Many people who try to learn Dutch as a foreign language complain about it. But is it true? Albert Both from Talencoach has the answer!
The answer? Yes, learning Dutch can almost seem impossible. That is, if you don’t know how to do it. The good news is that if you learn to think in a new way, then, all of a sudden, speaking Dutch can be relatively easy. Here are some tips to put you on the right track:

Good news for multilinguals

You may have heard many times from many different people that speaking Dutch is extremely difficult. Even linguistically talented people who speak three or four other languages somehow encounter some real challenges when they try to speak Dutch. Therefore, it is easy to believe that something about the language must be extremely tough.

However, if you look at the Dutch language, you will soon discover that it is actually one of the closest languages to English. And, although Dutch people don’t always like to admit this, you could actually see it as a kind of German-light.

Many Dutch words look like English words. If you know other languages such as French, Spanish, Italian or Portuguese, you’ll discover that many more words will look familiar to you. For example, words like “triest” (sad) or “duren” (to take time) make perfect sense if you speak one of these languages.

Read more: https://www.iamexpat.nl/difficult-learn-dutch