Nieuws

Eten & drinken in Nederland

Nederland kent een eetcultuur die afwijkt van veel andere culturen. Voor toeristen die Nederland bezoeken en voor mensen die zich in Nederland vestigen is het vaak wel eventjes aanpassen. Dat komt onder andere door de vrij sobere manier van eten en het feit dat de eerste twee maaltijden in veel Nederlandse gezinnen uit brood bestaan. Hoewel er een duidelijk groeiende invloed is van andere culturen zie je dat de gewoonte om vooral veel brood te eten niet snel verdwijnt. Helaas is het zo dat indien een broodmaaltijd vervangen wordt door iets anders, het vooral vaak een ongezonde vervanging betreft zoals fastfood en snacks.

Drie maaltijden per dag

Gemiddeld neemt een Nederlander drie maaltijden per dag tot zich. Het ontbijt wordt meestal genuttigd zodra men opgestaan is. In de meeste gevallen wordt het ontbijt thuis gegeten. Een klein deel van de Nederlanders ontbijt buitenshuis (o.a. vanwege vroege starttijd van het werk) en een klein deel eet zelden of nooit een ontbijt. Omdat er in een gezin vaak verschillende tijden zijn dat men op pad moet, gebeurt het steeds vaker dat het ontbijt niet door alle gezinsleden gezamenlijk gegeten wordt. Een ontbijt in Nederland bestaat grotendeels uit brood (boterhammen) met beleg. Nederlanders kennen een aantal typisch Nederlandse gewoontes om brood te beleggen zoals hagelslag, pindakaas en muisjes. Ook zuivel met graanproducten zoals cruesli en muesli zijn populaire vormen van ontbijt. Warme elementen zoals ei worden doordeweeks zelden gegeten bij het ontbijt. In het weekeinde komt dit veel meer voor.

Lees meer: http://www.nederlandvoorbeginners.info/eten-en-drinken.htm

50.000 oude Nederlandse liederen online beschikbaar

Een ongekende schat aan Nederlandse liedteksten is sinds 19 juni online beschikbaar via www.liederenbank.nl. Het gaat daarbij om volksliederen, geuzenliederen, psalmen en kerstliederen, marktzangen, zeemansliederen, kinderliedjes en nog veel meer traditionele liederen van voor het jaar 1900, in totaal ongeveer 50.000.

In de online liederenbank staan niet alleen teksten, maar ook melodieën. En – niet te vergeten- de literaire canon van het Nederlandse lied, met audio. Daar vind je bijvoorbeeld het Wilhelmus en de middeleeuwse ballade Het daghet inden oosten.

Al jaren wordt er intensief gewerkt aan het verzamelen, ontsluiten en online beschikbaar stellen van oude Nederlandse populaire en volksmuziek . In 2004 zetten Meertens Instituut en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag hun gezamenlijke straatliedverzamelingen online op het Geheugen van Nederland. In 2012 werd een collectie bladmuziek met 18e en 19e eeuwse populaire muziek via internet toegankelijk gemaakt, handschriften, waarin violisten, fluitisten en andere speellieden het repertoire noteerden waarmee zij hun brood verdienden.

In het project voor liederenbank.nl werkten de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut van de KNAW en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) samen. Hoogleraar liedcultuur Louis Grijp is de drijvende artistieke kracht achter dit project. Volgens hem zijn de teksten onder meer interessant omdat ze ook een beeld geven van het dagelijks leven in vroeger tijden en gezongen winnen deze teksten aan overtuigingskracht en ontroering.

Ga naar: http://www.digitaleetalages.nl/50-000-oude-nederlandse-liederen-online-beschikbaar.html

Woorden die we leenden aan andere talen

138 verschillende talen hebben Nederlandse leenwoorden. Het kunnen er meer zijn, want van ruim 6909 levende talen is te weinig bekend om te weten of die ook onze leenwoorden bevatten. In Europa alleen al hebben veertig talen Nederlandse woorden. ‘Baas’ is het meest overgenomen door andere talen en wel 57 keer, waarvan tien keer via het Amerikaanse ‘boss’ dat een Nederlandse oorsprong heeft. Ook gebeurde het wel eens dat er via een omweg Nederlandse woorden in andere landen terechtkwamen.

Nederlandse woorden in het Engels
Tegenwoordig vinden we het vanzelfsprekend om Engelse woorden over te nemen. We willen modern zijn en laten zien dat we globaal denken. Dit overnemen van Engelse woorden begon niet alleen eeuwen geleden, ook Nederlandse woorden kwamen terecht in het Engels. Vaak gebeurde dit door contacten tussen zeevaarders en vissers.

Ook kwamen soms Nederlandse woorden via een Franse omweg in het Engels terecht. ‘Drolle’ betekende in het Middelnederlands ‘klein jongetje’, bij de Fransen veranderde het in ‘drôle’ en van betekenis, ‘grappig’. Via hen kwam het terecht in het Engels als ‘droll’. Een ander woord was het Nederlandse ‘vrijbuiter’. In het Spaans werd dat ‘filibustero’, in het Frans ‘flibustier’ en werd deel van het Engels als ‘filibuster’. Ook ‘freebooter’ ontstond uit ‘vrijbuiter’, maar dan rechtstreeks

Lees verder: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/woorden-die-we-leenden

Weerhistorie – Historische winters

Via deze site vind u zeer veel historische weersinformatie. Van grafieken van historische winters tot hele beschrijvingen van extreme weersituaties uit het verleden.

De historie gaat terug tot begin 1700 toen de  temperatuurwaarnemingen werden gestart in Zwanenburg.

Van elke winter sinds 1736 heb het temperatuurverloop in een grafiek geplaatst. Deze bijzondere oude winters zijn op de volgende pagina te bezichtigen: Temperatuurgrafieken historische winters

Grafieken van winters vanaf 1736

Ga naar: http://www.meteolink.nl/weerhistorie-2/

Olaf Tempelman – Nederlandse taal is omslachtig en eigenaardig, blijkt uit onderzoek

Wie van doorzichtigheid en doelmatigheid houdt, is meestal meer gecharmeerd van wiskundige formules dan van woorden. De meeste talen zijn onlogisch en omslachtig als de mensheid zelf. Talen zonder ballast en nutteloze versiersels zijn nog nooit op natuurlijke wijze ontstaan. Echter: weinig talen blijken zo topzwaar van de overbodigheden als het Nederlands. Dat kan althans worden geconcludeerd uit onderzoek van taalwetenschapper Sterre Leufkens.

Sprekers van het Nederlands, blijkt uit haar proefschrift, peigeren zich dagelijks af met veel meer omwegen en ‘lege elementen’ dan sprekers van het Bantawa, het Bininj Gun-Wok, het Egyptisch-Arabisch, het Samoaans, het Sandawe, het Kharia, het Khwarshi, het Kayardild, het Teiwa, het Tidore, het Sheko en het Sochiapan Chinantec. In totaal 22 talen werden door Leufkens geturfd op het voorkomen van niet noodzakelijke grammaticale elementen en regels. Haar dissertatie bevat meerdere ontluisterende bevindingen over haar moedertaal.

Neem het onderscheid tussen ‘de’ en ‘het’. Het Engels kent alleen ‘the’. Onder de kokospalmen van Samoa in de Stille Zuidzee weten ze al heel lang dat het leven in linguïstisch opzicht eenvoudiger kan. Interessant: toen het Nederlands in zuidelijk Afrika arriveerde, verdwenen ‘de’ en ‘het’ als Hollandse sneeuw voor de Afrikaanse zon, om plaats te maken voor het heldere ‘die’.

Lees verder: https://www.volkskrant.nl/nederlandse-taal-is-omslachtig-en-eigenaardig

Patrick Cox ~ The first cousin of the English language is alive and well in the Netherlands

People who study the evolution of the English language have always had a fascination with Frisian.

In their older forms, the two languages shared vocabulary and grammar patterns that differed from other Germanic languages.
It’s less clear today. The Norman invasion of England in 1066 resulted in a French invasion of English, while Dutch has rubbed off on Frisian, or at least the version of Frisian that is spoken in the Netherlands.

English has become the world’s premier language. And Frisian … it has managed to hang on, against the odds. It’s now making a comeback, partly thanks to the European Union and Dutch government support (sometimes begrudgingly) for Frisian language schools, news media and performance arts. Frisians themselves are more likely to say their language has survived because of the determination of the Frisian people. Non-Frisians in the Netherlands sometimes characterize this as stubbornness. Whatever it is, people in villages across the province of Friesland still speak Frisian. And increasingly, young people write in Frisian, especially when using social media.
So what about that connection with English? It goes back at least 1,400 years. The English king Ethelbert oversaw the establishment of the so-called Kentish laws, the first laws that we know of written in any Germanic language. The Kentish Laws are the oldest surviving documents in Old English.

Read more: https://www.pri.org/stories/first-cousin-english-language

Lera Boroditsky ~ How language shapes the way we think

There are about 7,000 languages spoken around the world — and they all have different sounds, vocabularies and structures. But do they shape the way we think? Cognitive scientist Lera Boroditsky shares examples of language — from an Aboriginal community in Australia that uses cardinal directions instead of left and right to the multiple words for blue in Russian — that suggest the answer is a resounding yes. “The beauty of linguistic diversity is that it reveals to us just how ingenious and how flexible the human mind is,” Boroditsky says. “Human minds have invented not one cognitive universe, but 7,000.”