Literatuurgeschiedenis.nl

Literatuurgeschiedenis.nl beschrijft de geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van ‘Hebban olla vogala’ tot Tirza. De website met teksten, beelden en opdrachten wordt veel gebruikt in het onderwijs en daarbuiten.

Literatuurgeschiedenis.nl is een project van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in samenwerking met auteursteams aan de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

Literatuurgeschiedenis.nl is ontwikkeld voor leerlingen in de Tweede Fase van het Nederlandse voortgezet onderwijs en voor de bovenbouw van het Vlaamse secundair onderwijs (voor meer informatie verwijzen we naar de leerlingeninfo en docenteninfo, te bereiken via de openingspagina). Maar ook voor alle andere leerlingen en belangstellenden wil de site aansprekende informatie bieden. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar de redactie .

Financiële ondersteuning
Het onderdeel middeleeuwen in Literatuurgeschiedenis.nl (online gegaan op 14 maart 2002) was een gezamenlijk project van het toenmalige onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), en werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

De vernieuwing van de site door de DBNL en de uitbreiding met informatie over de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis (online sinds zomer 2009) is financieel mogelijk gemaakt door:
– de Gratama Stichting
– het Leids Universiteitsfonds
– het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
– het Prins Bernhard Cultuurfonds
– het VSBfonds

Ga naar: https://www.literatuurgeschiedenis.nl/