Radboud Universiteit ~ 2in1 project: Meer weten over meertaligheid in het onderwijs

Er is veel informatie over meertaligheid en (taal)onderwijs te vinden in een aantal recentelijk verschenen documenten: een rapport over Language teaching and learning in multilingual classrooms van 2015 van de Europese Commissie, de in 2018 verschenen verkenning Talen voor Nederland van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen), het door de PO-raad gepubliceerd rapport Ruimte voor nieuw talenten van 2017, en een in 2018 verschenen rapport Meertaligheid in primair en voortgezet onderwijs van het SLO. Daarnaast is er veel informatie over meertaligheid te vinden op de webpagina van het SLO. De ene bron is wat toegankelijker geschreven dan de andere maar wat deze documenten allemaal gemeen hebben is dat ze allemaal het belang van meertaligheid in het onderwijs benadrukken en het nut van een veeltalige aanpak in het onderwijs onderkennen. Deze boodschap is ook terug te lezen in verschillende (opinie)stukken die de afgelopen jaren zijn verschenen, waaronder dit stuk in Trouw over thuistalen van de hand van Gerrit Jan en collega Karijn Helsloot (Studio Taalwetenschap), en twee artikelen in Tijdschrift Taal over het omgaan met verschillende talen in de klas: Talensensibilisering in het basisonderwijs – Op een positieve manier omgaan met talen in de klas door Sofie Jonckheere, en Meertaligheid: een oordeel of vooroordeel? door Carla van Engel-van Esch. Zie ook een artikel van Piet van Avermaet in Levende Talen Magazine: (download direct) Waarom zijn we bang voor meertaligheid? 

Ga naar: https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/meerweten/