Canon van Nederland – Canon of Dutch History

https://www.canonvannederland.nl

English: https://www.canonvannederland.nl/en/

Canonvannederland.nl is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

Geschiedenis van deze site
Deze website is ontwikkeld in opdracht van stichting entoen.nu en het Nederlands Openluchtmuseum. In 2006 werd de eerste versie van de website entoen.nu gepresenteerd door de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en ondergebracht bij stichting entoen.nu. Sinds 2014 wordt de website beheerd door het Nederlands Openluchtmuseum. In 2020 is de Canon van Nederland herijkt door de commissie Kennedy. Bij die gelegenheid is www.entoen.nu hernoemd in www.canonvannederland.nl.