Piet de Kleijn – Combinatiewoordenboek

Combinatiewoordenboek – Van Nederlandse substantieven met hun vaste verba

Een excursie maak je, boodschappen doe je. Het mes ligt maar het kopje staat op tafel. Een jas trek je aan. Maar als je dat snel doet, kan men dan een ander woord gebruiken? Ja: Als men haast heeft, schiet men zijn jas aan. Men zegt: Je moet de wet naleven. Maar zijn er behalve naleven nog andere woorden mogelijk? Ja: zich houden aan, eerbiedigen, respecteren, gehoorzamen, zich richten naar. Als je een ui schilt, wat gebeurt er dan met je oog? Het gaat tranen. Voor welke vruchten gebruik je schillen en voor welke pellen? Vaste combinaties van een zelfstandig naamwoord + een werkwoord komen in het Nederlands zeer veel voor. Er bestaat voor het Nederlands geen woordenboek van deze vaste niet-idiomatische combinaties en in alle bestaande Nederlandstalige woordenboeken, zowel in de grote als in de kleine, is de behandeling daarvan zeer onvolledig en zeer willekeurig.

In dit woordenboek wordt bij ongeveer 3000 zelfstandig naamwoorden aangegeven met welke werkwoorden ze een vaste verbinding vormen. Verbindingen tussen andere woordsoorten worden niet behandeld. Het Combinatiewoordenboek heeft als eerste doelgroep personen van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Daarbij gaat het niet alleen om de niet-Nederlandstalige met een beperkte kennis van het Nederlands, het is ook bedoeld voor de gevorderde en zeer gevorderde niet-Nederlandstalige die er behoefte aan heeft zijn taalgebruik te preciseren, te nuanceren of te variëren.

Zie verder: http://rozenbergps.com/combinatiewoordenboek