Onderwijs in Nederland

In Nederland is een kind vanaf zijn vijfde tot zijn zestiende levensjaar leerplichting, daarna geldt dat hij een startkwalificatie moet behalen. Een startkwalificatie is (minimaal) een vwo-diploma, havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Primair onderwijs
Een leerling volgt van zijn vierde tot en met zijn twaalfde levensjaar primair onderwijs op een basisschool. Daarna stroomt hij door naar het voortgezet onderwijs.

Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs is – in tegenstelling tot het primair onderwijs – ingedeeld in verschillende niveau’s:
VWO
HAVO
VMBO
– theoretische leerweg
– gemengde leerweg
– kaderberoepsgerichte leerweg
– basisberoepsgerichte leerweg

De basisvorming in het voortgezet onderwijs vindt plaats in de onderbouw. In de bovenbouw kiest een leerling een sector of profiel en stelt een specifiek vakkenpakket samen.
Het vwo neemt zes jaar in beslag en kent drie vormen (gymnasium, lyceum en atheneum). De onderbouw duurt drie jaar, daarna kiest een leerling in de bovenbouw een profiel (natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij of cultuur en maatschappij). Een vwo-diploma biedt toegang tot een wo-studie.
De havo duurt vijf jaar. De onderbouw beslaat drie jaar en in de bovenbouw kiest een leerling een profiel (zie vwo). Een leerling kan opstromen naar het vwo of kiezen voor een hbo-opleiding op het moment dat hij zijn diploma heeft behaald.
Het vmbo beslaat vier jaar en bestaat uit vier leerwegen. Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Na twee jaar onderbouw, kiest de leerling in de bovenbouw voor een bepaalde sector (techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw). Na het behalen van het eindexamen kan een leerling opstromen naar de havo of kiezen voor een mbo-opleiding.

Lees verder: http://www.stichtingnob.nl

Daan Hofstee, Robin Bekker et al ~ Letter voor let-ter

Even een appje versturen, een stuk uit de krant lezen, of in een restaurant de menukaart doornemen. Heel normaal toch? Voor 2,5 miljoen Nederlanders niet. Die hebben moeite met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen, of digitale vaardigheden. Ze zijn laaggeletterd. En dan is het leven een stuk moeilijker. ‘Ik moest drie of vier keer lezen, en dan snapte ik soms nog niet wat er stond’, zegt Hennie (41) uit Raalte, die nog niet lang geleden laaggeletterd was. ‘En nou begin ik het na twee of drie keer wel te begrijpen.’ Nu heeft ze haar eigen leesclubje opgericht.

Hoe komt iemand nou laaggeletterd in een land als Nederland, met zijn hoge opleidingsniveau? Nederland mag het dan relatief goed doen vergeleken met andere landen, het aantal mensen dat moeite heeft met lezen of schrijven blijft groeien: kinderen die school verlaten met taalachterstand én 65-plussers die hun taal verleren en niet mee kunnen komen in een steeds complexer wordende samenleving.

Lees meer: http://www.volkskrant.nl/kijkverder/

 

Three Kisses ~ Stuff Dutch People Like

You may well have noticed that Dutch people are a rather kissy bunch. Plop yourself down on any terrace in town and take in the sight of Dutch people all around you greeting & kissing & kissing & kissing then leaving & kissing & kissing & kissing! It is indeed an odd practice for a normally rather un-affectionate bunch.

What, you ask, is all this kissing about? Who exactly kisses who, and more importantly, when is the right moment for all this kissing? As always, we at SDPL are here to make the mysteries of the lowlands a little less mysterious. Kissing is indeed a rather important cultural norm in the Netherlands. However, social kissing does come with its own precise set of rules and regulations, which we will humbly describe.

Read more: http://stuffdutchpeoplelike.com/three-kisses/

Net in Nederland

NetinNederland
Net in Nederland is een online platform dat erop is gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving.

Hallo! Ben jij nieuw in Nederland? En wil je graag het nieuws volgen en alles weten over de Nederlandse samenleving, maar vind je het lastig om alles goed te verstaan? Check dan nu op je smartphone, tablet of laptop de site: www.netinnederland.nl. Hier vind je Nederlandse televisie programma’s met Engelse, Nederlandse en Arabische ondertiteling. Dat helpt je om de Nederlandse taal te leren. Ga naar www.netinnederland.nl en volg ons op Facebook voor kijktips, nieuwtjes en meer! Net in Nederland is een initiatief van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De omroepen maken televisieprogramma’s voor alle inwoners van Nederland. Dat gebeurt onafhankelijk van politieke of commerciële belangen.

Hello! Are you new to the Netherlands? And would you like to follow the news and learn everything about Dutch society, but you are finding it difficult to understand? Then check out the website www.netinnederland.nl on your smart phone, tablet or laptop. Here you can find Dutch television programs with English, Dutch and Arabic subtitles. This will help you to learn Dutch.

Go to www.netinnederland.nl and follow us on Facebook for tips about great shows, news and much more! New to the Netherlands is an initiative of the Dutch Public Broadcasting Company (NPO). The broadcasters make programs for all of the residents of the Netherlands. That happens independently from any political or commercial interests.

Link: www.netinnederland.nl

Ton den Boon ~ Brexicon

Welke woorden heeft het referendum over een vertrek uit de EU door de Britten tot nu toe opgeleverd? Brexit natuurlijk, maar de laatste dagen komen er heel wat woorden bij. Een eerste overzicht:

artikel 50-procedure procedure om uit te treden uit de EU, genoemd naar artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat een EU-exit regelt.

B-day benaming voor 23 juni 2016, de dag waarop de Britten met een geringe meerderheid besloten hebben dat het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid blijft. B-day is verkort uit brexit day en gevormd naar analogie van andere ‘historische’ dagen, zoals D-day (decision day).

beleaver Brit die zo sterk in de kracht van het Verenigd Koninkrijk als autonome natiestaat gelooft dat hij of zij wil dat het koninkrijk uit de EU stapt. Beleaver is een blend (porte-manteauwoord) van believer (gelovige) en leave (verlaten, vertrekken).

blijfkamp de groep of kring die bestaat uit mensen die willen dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de EU. Blijfkamp is de tegenhanger van vertrekkamp.

boxit vertrek van Boris Johnson uit de race om het conservatieve partijleiderschap (en mogelijk ook zijn vertrek uit de politiek). Boxit is een porte-manteauwoord van Boris en exit, gevormd naar analogie van bv. grexit en brexit.

Lees verder: http://www.taalbank.nl/index.php/brexicon/

Perfectum maken

Perfectum 06-08-2016 jpeg_Pagina_1

Perfectum bellen

Perfectum 06-08-2016 jpeg_Pagina_2