Three Kisses ~ Stuff Dutch People Like

You may well have noticed that Dutch people are a rather kissy bunch. Plop yourself down on any terrace in town and take in the sight of Dutch people all around you greeting & kissing & kissing & kissing then leaving & kissing & kissing & kissing! It is indeed an odd practice for a normally rather un-affectionate bunch.

What, you ask, is all this kissing about? Who exactly kisses who, and more importantly, when is the right moment for all this kissing? As always, we at SDPL are here to make the mysteries of the lowlands a little less mysterious. Kissing is indeed a rather important cultural norm in the Netherlands. However, social kissing does come with its own precise set of rules and regulations, which we will humbly describe.

Read more: http://stuffdutchpeoplelike.com/three-kisses/

Net in Nederland

NetinNederland
Net in Nederland is een online platform dat erop is gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving.

Hallo! Ben jij nieuw in Nederland? En wil je graag het nieuws volgen en alles weten over de Nederlandse samenleving, maar vind je het lastig om alles goed te verstaan? Check dan nu op je smartphone, tablet of laptop de site: www.netinnederland.nl. Hier vind je Nederlandse televisie programma’s met Engelse, Nederlandse en Arabische ondertiteling. Dat helpt je om de Nederlandse taal te leren. Ga naar www.netinnederland.nl en volg ons op Facebook voor kijktips, nieuwtjes en meer! Net in Nederland is een initiatief van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De omroepen maken televisieprogramma’s voor alle inwoners van Nederland. Dat gebeurt onafhankelijk van politieke of commerciële belangen.

Hello! Are you new to the Netherlands? And would you like to follow the news and learn everything about Dutch society, but you are finding it difficult to understand? Then check out the website www.netinnederland.nl on your smart phone, tablet or laptop. Here you can find Dutch television programs with English, Dutch and Arabic subtitles. This will help you to learn Dutch.

Go to www.netinnederland.nl and follow us on Facebook for tips about great shows, news and much more! New to the Netherlands is an initiative of the Dutch Public Broadcasting Company (NPO). The broadcasters make programs for all of the residents of the Netherlands. That happens independently from any political or commercial interests.

Link: www.netinnederland.nl

Ton den Boon ~ Brexicon

Welke woorden heeft het referendum over een vertrek uit de EU door de Britten tot nu toe opgeleverd? Brexit natuurlijk, maar de laatste dagen komen er heel wat woorden bij. Een eerste overzicht:

artikel 50-procedure procedure om uit te treden uit de EU, genoemd naar artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat een EU-exit regelt.

B-day benaming voor 23 juni 2016, de dag waarop de Britten met een geringe meerderheid besloten hebben dat het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid blijft. B-day is verkort uit brexit day en gevormd naar analogie van andere ‘historische’ dagen, zoals D-day (decision day).

beleaver Brit die zo sterk in de kracht van het Verenigd Koninkrijk als autonome natiestaat gelooft dat hij of zij wil dat het koninkrijk uit de EU stapt. Beleaver is een blend (porte-manteauwoord) van believer (gelovige) en leave (verlaten, vertrekken).

blijfkamp de groep of kring die bestaat uit mensen die willen dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van de EU. Blijfkamp is de tegenhanger van vertrekkamp.

boxit vertrek van Boris Johnson uit de race om het conservatieve partijleiderschap (en mogelijk ook zijn vertrek uit de politiek). Boxit is een porte-manteauwoord van Boris en exit, gevormd naar analogie van bv. grexit en brexit.

Lees verder: http://www.taalbank.nl/index.php/brexicon/

Perfectum maken

Perfectum 06-08-2016 jpeg_Pagina_1

Perfectum bellen

Perfectum 06-08-2016 jpeg_Pagina_2

Perfectum werken

Perfectum 06-08-2016 jpeg_Pagina_3

Perfectum antwoorden

Perfectum 06-08-2016 jpeg_Pagina_4