Tory Debassio ~ How To Celebrate Your Dutch Birthday

It’s your birthday in The Netherlands! What does this mean?

You must pay for everything.
This is not America where people buy you dinner and beer. Here, you must buy everyone else beer. Here, you must bring treats to your co-workers. This is a day to remind people that you have been born, and hopefully win over a few additional supporters of your existence. No Dutch affection is easily won. You must fight for it with cake and brownies, each year, forever.

You must host your own party.

A typical Dutch birthday will include tea and cake, and then afterwards a meal of some sort. During the tea and cake part, usually you will go around a circle, and serve your guests. There is no “help yourself” at the table. You, as mentioned above, are the birthday person and therefore expected to serve and provide.

Expect that people are going to congratulate the hell out of everyone close to you.

Read more: http://dutchreview.com/how-to-celebrate

Meertalig voorlezen versterkt de band met je leerlingen

voorlezen_thuistaal_senay

Foto: www.klasse.be

In de Gentse Sint-Salvatorschool zetten ze met anderstalige voorleesmama’s in op moedertalen. Zij komen voorlezen of ze vertalen kinderboeken naar hun eigen taal. “Thuistalen zijn geen taboe. Ze geven nieuwe leerlingen een goed gevoel”, vertellen juf Marijke en juf Els.

Woensdagochtend, het eerste lesuur in de Sint-Salvatorschool, een basisschool vol anderstalige kinderen. Alle kinderen zitten na het belsignaal in hun klas. Mohammed (13), Adno (12) en Hibaal (11) nog niet. Zij beginnen hun dag in de onthaalklas van Juf Marijke. De kinderen zijn nog maar net in het land. Vorige week stapten ze de Gentse school binnen. Hun eerste school ooit.

Moedertaal geeft veilig gevoel
Om nieuwkomers die nog geen Nederlands spreken goed te ontvangen, organiseert de school meertalige voorleesmomenten. Juf Marijke leest het verhaal in het Nederlands, een Somalische voorleesmama die 5 kinderen op de basisschool heeft, vertaalt het kinderboek vlot naar haar moedertaal. Zo kunnen de kinderen perfect volgen.
“Door hun moedertaal mee te nemen op school, voelen nieuwe leerlingen zich veilig”, vertelt juf Marijke. “We leggen ook sneller contact. De voorleesmama kan checken of de leerlingen het Nederlandse woord goed begrepen hebben. Bovendien leggen ze voortdurend verbanden tussen talen.”

Lees verder: https://www.klasse.be/meertalig-voorlezen

Voegwoorden

zin-blz-1-jpeg

De hoofdzin

zin-blz-2-jpeg

Hoofdzin – voegwoord – hoofdzin

zin-blz-3-jpeg

Hoofdzin – voegwoord – bijzin

zin-blz-4-jpeg

Voegwoord – bijzin – hoofdzin

zin-blz-5-jpeg