Literatuurgeschiedenis.nl

Literatuurgeschiedenis.nl beschrijft de geschiedenis van de hele Nederlandse literatuur van ‘Hebban olla vogala’ tot Tirza. De website met teksten, beelden en opdrachten wordt veel gebruikt in het onderwijs en daarbuiten.

Literatuurgeschiedenis.nl is een project van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, in samenwerking met auteursteams aan de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.

Literatuurgeschiedenis.nl is ontwikkeld voor leerlingen in de Tweede Fase van het Nederlandse voortgezet onderwijs en voor de bovenbouw van het Vlaamse secundair onderwijs (voor meer informatie verwijzen we naar de leerlingeninfo en docenteninfo, te bereiken via de openingspagina). Maar ook voor alle andere leerlingen en belangstellenden wil de site aansprekende informatie bieden. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar de redactie .

Financiële ondersteuning
Het onderdeel middeleeuwen in Literatuurgeschiedenis.nl (online gegaan op 14 maart 2002) was een gezamenlijk project van het toenmalige onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), en werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

De vernieuwing van de site door de DBNL en de uitbreiding met informatie over de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis (online sinds zomer 2009) is financieel mogelijk gemaakt door:
– de Gratama Stichting
– het Leids Universiteitsfonds
– het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
– het Prins Bernhard Cultuurfonds
– het VSBfonds

Ga naar: https://www.literatuurgeschiedenis.nl/

Aerial photographs (1920 – 1940) from Nederlands Instituut voor Militaire Historie

This category contains the aerial photographs of the Netherlands donated by Nederlands Instituut voor Militaire Historie and uploaded in 2017. The images were taken in the years 1920-1940 by the Luchtvaartafdeeling of the Dutch Army. The Luchtvaartafdeeling was a forerunner of the Royal Dutch Airforce. A few photographs have inscriptions detailing subject, f-number, height and photographer, for instance Batterij bij Poederoijen and Makkum. Photograph number 2011-0201 was an erroneous image, so it is not shown here.

https://commons.wikimedia.org/Aerial_photographs_from_Nederlands_

 

CBS ~ Trends in Nederland 2017

Trends in Nederland 2017 is de nieuwste uitgave van de jaarlijkse CBS-publicatie die in 1924 begon als het Statistisch Zakboek. De nieuwe digitale vorm is al lang niet meer de droge tabellenpublicatie die het zakboek destijds was. Deze editie toont op interactieve wijze de grote verscheidenheid aan CBS-cijfers en de trends die daarin te ontdekken zijn. Twee daarvan zijn het vitaal ouder worden en de toename van flexwerken.

[…]
Ouder & fitter
Ouderen leven steeds langer en in een steeds betere gezondheid. Volgens de laatste CBS-berekeningen hebben vrouwen op 65-jarige leeftijd nog een levensverwachting van ruim 21 jaren, mannen van bijna 19 jaren. Twintig jaar geleden waren dat nog ruim 19 jaren voor vrouwen en 15 jaren voor mannen. Ook de levensverwachting zonder lichamelijke gebreken is toegenomen.

Op veel vlakken gaat het ouderen goed: ze wonen vaker en langer zelfstandig, ze hebben vaker dan vroeger een koopwoning die vaak vrij is van hypotheek, en ze zijn sportiever. Een op de zes 65- tot 75-jarigen heeft tegenwoordig een abonnement op een sportschool, zwembad, of andere sportaanbieder. Ook zitten 65-plussers vaak op de fiets: 65- tot 75-jarigen fietsen gemiddeld bijna 2,6 kilometer per dag. Alleen tieners en jongeren tot 25 jaar maken meer fietskilometers per dag.

Voor rapport: https://www.cbs.nl/trends-in-nederland-2017

Rijksoverheid ~ Welke erkende talen heeft Nederland?

Nederlands is de officiële taal van Nederland. Daarnaast is Fries in de provincie Fryslân erkend als tweede officiële taal. Voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn naast Nederlands ook Papiaments en Engels officiële talen.

Fries
Fries en Nederlands zijn de officiële talen in de provincie Fryslân. Friese burgers hebben het recht om hun eigen taal (Nederlands of Fries) te gebruiken. Bijvoorbeeld in de rechtszaal of in contact met de gemeente. Dat is geregeld in de Wet gebruik Friese taal.
De wet bepaalt ook hoe in het rechtsverkeer de eed of belofte in het Fries wordt afgenomen. En hoe Friese gemeenten regels en een beleidsplan moeten opstellen voor het gebruik van de Friese taal.
Het Fries is een gestandaardiseerde taal. De provincie stelt in overleg met de Fryske Akademy de spelling van het Fries vast.

Papiaments en Engels
Op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) is Nederlands de officiële taal. Op Bonaire wordt veel Papiaments gesproken, op Saba en Sint-Eustatius veel Engels. De talen Papiaments en Engels mogen gebruikt worden in:
– het onderwijs;
– het contact met de overheid;
– de rechtspraak.
Meer informatie over het Papiaments en Engels vindt u in een overzicht van wet- en regelgeving inzake het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkende-talen/documenten/brochures/2012/04/16/taalregelingen-voor-de-bes-eilanden-in-de-nederlandse-wet-en-regelgeving

Nedersaksisch en Limburgs
Het Nedersaksisch (in 1996) en het Limburgs (in 1997) zijn erkend als regionale talen onder het Europees Handvest. Door deze erkenning kunnen betrokken provincies en gemeenten een eigen beleid voor deze regionale talen voeren. Daarmee bevorderen zij het cultureel erfgoed van Nederland. Zij geven bijvoorbeeld subsidies aan lokale toneelverenigingen. Of aan regionale omroepen die voor een deel in deze talen uitzenden.

Het Limburgs en het Nedersaksisch zijn niet gestandaardiseerde talen. Zo kent het Nedersaksisch verschillende varianten. Waaronder het Gronings, het Drents en het Twents.

Jiddisj en de talen van Roma en Sinti
Het Jiddisj en het Sinti-Romanes zijn in 1996 door Nederland erkend als non-territoriale talen. De sprekers wonen verspreid over Nederland maar ook in andere Europese landen. Zo wonen er bijvoorbeeld ook Sinti en Roma in onze buurlanden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/erkende-talen/

Felicia Alberding ~ Nederlander, omarm uw polderaccent wanneer u Engels spreekt

‘Pulling on a dead horse’, ‘it’s again the same song’, ‘you are exactly on the spot’; over Nederlandse politici en voetbaltrainers die Engels praten is het makkelijk grappen maken. Maar wat iedereen natuurlijk best weet is dat Nederlanders uitblinken in het Engels en dat wereldwijd met bewondering wordt gekeken naar dat kleine land vol welbespraakte ‘undertakers’ (een verspreking van wijlen oud-premier Joop den Uyl: een undertaker is een begrafenisondernemer, geen ondernemer).

Van alle niet-Engels sprekende landen, beheersen wij het Engels het best, blijkt uit de English Proficiency Index van taalinstituut Education First. Van de 950 duizend respondenten uit 72 landen, scoren Nederlanders het hoogst op lees- en luistervaardigheid. Alison Edwards promoveerde aan de universiteit van Cambridge op ‘Dunglish’: Nederlands Engels als een soort nieuwe taal. Momenteel is ze verbonden aan de Universiteit Leiden. De Australische vindt desondanks dat Nederlanders hun accent moeten omarmen, in plaats van bekritiseren.

Lees verder: https://www.volkskrant.nl/nederlander-omarm-uw-polderaccent-wanneer-u-engels-spreekt

Nesrin Nazlieva ~ The do’s and don’ts of dealing with Dutch colleagues

togetherabroad.nl ~ The Netherlands has a well-deserved reputation as a highly-organized society, embodying the principles of pluralism, social responsibility, and tolerance. It is what is called gedogen in Dutch, an untranslatable word that implies the ability to tolerate even exceptions to the rule. The Dutch society is a consensus-oriented society where everyone has his or her say. And they all know the value of their opinions, which they do not hesitate to give.

As an egalitarian society, the Dutch have a tendency to avoid displays of discernible wealth, whereby houses and clothes often seem ordinary and discreet to foreigners. Every person is equal and is treated accordingly, which is often difficult for foreigners to understand. This way of looking at things is also reflected in their work ethics and culture.

A CEO of a company pouring his own coffee, and general managers talking to the cleaning lady is nothing if normal in the Netherlands. People are equally treated with respect, and no one is simply bossed around and given orders without a proper explanation as to why. The Dutch tend to consider the risks and consequences of anything they do by acquiring very detailed information in advance. If something goes wrong, however, a Dutch person is willing to take full responsibility for the consequences. The same applies for the alternative – if one succeeds, he or she will take the full credit.

Read more: https://www.togetherabroad.nl/the-do-and-donts-of-dealing-with-dutch-colleagues-

Kaisa Schreck Danielsson ~ This is why bilingual is better

“The limits of my language mean the limits of my world.”
– Ludwig Wittgenstein

Language fuels our brains, frames our thoughts and makes complex communication possible. The words, expressions and quirks unique to our language largely define how we see and understand the world. If you’re monolingual, that world has clearer limits. But in an age of borderless communications and global travel, it seems almost archaic to be limited to one language only – even if you’re lucky enough to speak a global language like English or Spanish as your mother tongue.

But is being bilingual – speaking two languages – or even multilingual all it’s cut out to be? Does it really open up the world to us when Google Translate can do so in one easy click? Can it make economies more successful, help us earn higher salaries, maybe even lead to a happier, more connected life? And is it, as popular culture likes to claim, the secret to bringing up super smart children?

The brain is a remarkably malleable organ. From birth to old age, it develops, adapts, learns and re-learns, even after being injured. Language is an essential component of how the brain functions throughout life, but just like the brain itself, science still doesn’t have a full picture of how language works its magic on those neural pathways.

Read more: https://www.weforum.org/the-benefits-of-speaking-more-than-one-language/